1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Dożynki Gminne 2017
  • Dancing w Marynopolu
  • 75 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej
  • Piszę, moje myśli błądzą
  • Męskiego Zespołu Obrzędowego w Budkach
  • 60 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej
Previous
Next

Dożynki Gminne 2017

26, 27 SIERPNIA 
STADION TRZYDNIK DUŻY
Wystawy wieńców dożynkowych
Stoiska - Sołectwa, Policja, ODR, LGD, GKRPA, KRUS
OPS - KAMPANIA SPOŁECZNA na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czytaj więcej »

 

Dancing w Marynopolu

GMINNY OŚRODEK KULTURY w TRZYDNIKU DUŻYM zaprasza Seniorów 60+ na Dancing połączony ze SPOTKANIEM INTEGRACYJNYM z SENIORAMI ze Świdnika i Gościeradowa. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym.

Czytaj więcej »

Wakacje w GOK Trzydnik Duży

WAKACJE
Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
W TRZYDNIKU DUŻYM
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Czytaj więcej... 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza

do udziału 
w VI GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

ANIOŁY, ANIOŁKI
GWIAZDY i GWIAZDKI

REGULAMIN KONKURSU

 

UCZESTNICY
- Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Trzydnik Duży.
- Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

TECHNIKA I FORMAT
- Na konkurs można składać prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów: masa solna, glina, modelina, gips, szare mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut.
- Organizatorzy oczekują prac przestrzennych, rzeźb i płaskorzeźb.
- Prace z gliny muszą być wypalone, a z masy solnej i modeliny utrwalone poprzez upieczenie lub utwardzone.
- Format prac jest dowolny.
 

OPIS PRAC
- Każdy uczestnik powinien wypełnić metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy.
- Metryczka powinna zawierać następujące dane:
1. Imię i nazwisko,
2. Wiek,
3. Adres szkoły,
4. Telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika,
5. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
- Prace, do których metryczki nie będą przymocowane w sposób trwały nie są brane pod uwagę przy ocenie. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMIN SKŁADANIA PRAC
- Każda szkoła zgłasza do konkursu 5 najlepszych prac plastycznych wyłonionych z etapu szkolnego.
- Prace należy składać w terminie do 15 grudnia 2016 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
- Praca powinna być zabezpieczona i zapakowana. 

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW
- Autorzy prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

WYSTAWA I WRĘCZENIE NAGRÓD
- O terminie wystawy i wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie internetowej www.goktrzydnik.com.pl
- Na wystawie będą wyeksponowane najlepsze prace. 

INFORMACJE DODATKOWE
- Prace grupowe nie będą oceniane.
- Prace, które dostarczono jako uszkodzone nie będą oceniane.
- Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
- Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
- Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestnicy konkursu - autorzy prac i opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu, podpisując metryczkę pracy.
- Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 15 873 18 26.
- Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.goktrzydnik.com.pl

Regulamin konkursu i metryczka są dostępne poniżej

 Pobierz

      

Galeria

Brak grafik
1034105
Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkie
25
195
1034105

Kto jest online

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.


Polecamy

  

 

 

http://worldpc.pl/