1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Protokół jury XIX POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD 18, 19 stycznia
  • Protokół GMINNY KONKURS PLASTYCZNY GWIAZDY, ANIOŁY i SZOPKI
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 2017/2018
  • Pracownia Orange w Gminnym Ośrodku Kultury
  • 75 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej
  • Piszę, moje myśli błądzą
  • Męskiego Zespołu Obrzędowego w Budkach
  • 60 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej
Previous
Next

Kolejność prezentacji XIX POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK

Ferie Zimowe w GOK 2018

Ferie zimowie w Gminny Ośrodku Kultury
29-02.02.2018 w godzinach 9.00 - 13.00 dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
W programnie: gry i zabawy ruchowe, konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia w Pracowni Orange, wyczieczki. 

Czytaj więcej »

Protokół XIX POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK

Protokół z obrad Jury 19 Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży, 18 stycznia, 19 stycznia

Czytaj więcej »

REGULAMIN
XIX Powiatowy Przegląd
Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych
Trzydnik Duży - 18, 19, 20 stycznia 2018 roku

 

 

ORGANIZATORZY
• Starostwo Powiatowe w Kraśniku
• Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

CELE
• Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania
• Prezentacja twórczości kolędniczej oraz promocja twórców i wykonawców
• Pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia

UCZESTNICY
• Dzieci, młodzież, dorośli.
• Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze, grupy kolędnicze.

CZAS I MIEJSCE
• Przegląd odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym.
• Próby mikrofonowe dla uczestników przeglądu od godziny 8.30.
• 18 stycznia od godz. 9.30
• przegląd grup kolędniczych (jasełka, herody, widowiska) w kategorii dziecięcej i młodzieżowej - szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne do lat 18.
• 19 stycznia od godz. 9.30
• przegląd solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i chórów w kategorii dziecięcej i młodzieżowej - szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne do lat 18.
• 20 stycznia od godz. 9.30
• przegląd solistów, zespołów wokalnych, zespołów śpiewaczych, chórów i grup kolędniczych w kategorii dorosłych - powyżej lat 18.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze wykonują dwie kolędy lub pastorałki.
• Czas prezentacji grup kolędniczych nie może przekroczyć 30 minut.
• Rejestracja uczestników w biurze organizacyjnym od godz. 9.00 do godz. 9.30.
• Zobowiązuje się uczestników do udziału w przeglądzie od momentu rejestracji do momentu ogłoszenia wyników. Dyrektorów szkół prosimy o wynajmowanie autobusów przewożących uczestników przeglądu, które pozwolą uczniom na obecność od początku do zakończenia przeglądu w danym dniu. Przypominamy, że przegląd w założeniach spełnia rolę kulturotwórczą, edukacyjną i wychowawczą.
• W przypadku przyjazdu zespołu/solisty po przewidywanym w programie czasie występu, zespół/solista może wystąpić, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ocenie jury - będzie to ściśle przestrzegane. Przegląd rozpoczyna się każdego dnia od godz. 9.30.
• Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia występu do jednego utworu.
• Prosimy o nie powtarzanie repertuaru z poprzednich edycji przeglądu.
• Ośrodki kultury, urzędy gmin/urzędy miast przekażą informacje o warunkach udziału w przeglądzie do szkół i pozostałych zespołów na terenie swojego działania.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
• W przypadku dużej ilości chętnych wykonawców z gminy/miasta należy przeprowadzić eliminacje gminne/miejskie.
• Zgłoszeń do udziału w przeglądzie, w przypadku przeprowadzenie eliminacji gminnych/miejskich, dokonują ośrodki kultury lub urzędy gmin/urzędy miast.
• Karty zgłoszeń należy przesłać do 10 stycznia 2018 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, 23-230 Trzydnik Duży, tel. 15 873 18 26. Karty przesłane po terminie nie będą przyjmowane.

KRYTERIA OCENY
• Soliści i zespoły: dobór repertuaru, muzykalność, warunki głosowe, aranżacja i instrumentacja, ogólny wyraz artystyczny.
• Grupy kolędnicze: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego słowa, ruch sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny.
• Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

NAGRODY
• Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
• Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.

INFORMACJE DODATKOWE
• Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu - w zakresie czasu prezentowanego repertuaru, terminu przesyłania kart zgłoszeń i przyjazdu na czas.
• Prosimy opiekunów/kierowników o zdyscyplinowanie grup/zespołów w kwestii wychodzenia z sali i wchodzenie na salę wyłącznie podczas przerw miedzy występami. SZANUJMY SIEBIE NAWZAJEM.
• Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca we własnym zakresie.
• Za bezpieczeństwo grup dziecięcych odpowiadają ich opiekunowie.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu przeglądu i zasad kwalifikacji.
• Wszelkie spory wynikające z zastosowania regulaminu bądź powstałe na tle interpretacji jego postanowień będą rozstrzygane przez jury w porozumieniu z organizatorami przeglądu.
• Organizatorzy nie wysyłają pocztą nagród i wyróżnień laureatom. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane po zakończeniu przeglądu najpóźniej do tygodnia przechodzą na własność organizatorów.
• Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe uczestników będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących przeglądu. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z tym, że uczestnicy przeglądu i ich opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących przeglądu.
• Informacji na temat przeglądu udzielają: Ewa Sobota, Sławomir Nowak - GOK w Trzydniku Dużym, tel. 15 873 18 26 oraz Grzegorz Marcinkowski, Andrzej Gotner - Starostwo Powiatowe w Kraśniku, tel. 81 826 17 92.
• Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.goktrzydnik.com.pl
• Program będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 2 dni przed przeglądem, czyli 16 stycznia.

 

pobierz 

      

Galeria

1065247
Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkie
45
494
1065247

Kto jest online

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.


Polecamy

 fundacjaorange

 

  

 

 

http://worldpc.pl/