1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Dożynki Gminne 2017
  • Dancing w Marynopolu
  • 75 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej
  • Piszę, moje myśli błądzą
  • Męskiego Zespołu Obrzędowego w Budkach
  • 60 Lat Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej
Previous
Next

Dożynki Gminne 2017

26, 27 SIERPNIA 
STADION TRZYDNIK DUŻY
Wystawy wieńców dożynkowych
Stoiska - Sołectwa, Policja, ODR, LGD, GKRPA, KRUS
OPS - KAMPANIA SPOŁECZNA na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czytaj więcej »

 

Dancing w Marynopolu

GMINNY OŚRODEK KULTURY w TRZYDNIKU DUŻYM zaprasza Seniorów 60+ na Dancing połączony ze SPOTKANIEM INTEGRACYJNYM z SENIORAMI ze Świdnika i Gościeradowa. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym.

Czytaj więcej »

Wakacje w GOK Trzydnik Duży

WAKACJE
Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY
W TRZYDNIKU DUŻYM
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Czytaj więcej... 

 

Regulamin XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego 2017

 

I. Adresaci:
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego.


II. Założenia programowe:
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych
konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych
etapach konkursu.
Czas występu: do 5 minut.


III. Kryteria oceny:
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI.
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości
wykonawczych recytatora), dykcję recytatora, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.
W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie
biorą udział w Konkursie.


IV. Plan organizacyjny Konkursu
Zgodnie z tradycją Konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych
(szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich.

 

TURNIEJE POWIATOWE
powinny odbyć się w terminie do 19 maja 2017 r.
Ich organizatorzy są zobowiązani przesłać protokół i karty uczestników zakwalifikowanych do
Wojewódzkiego Koncertu Laureatów na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin do 22 maja 2017 r. (karty,
które dotrą do WOK po tym terminie, nie będą brane pod uwagę).
Jury turniejów powiatowych może typować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów
po dwóch recytatorów w każdej kategorii (razem - do 4 osób);

  

 

 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Szczebel eliminacji: gminny
Termin eliminacji: 9 maja 2017 roku, godz. 9 00
Zgłoszenie do dnia: 28 kwietnia 2017 roku
Miejsce eliminacji: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym

 

Pobierz regulain karta zgłoszenia

   

Galeria

Brak grafik
1034138
Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkie
58
195
1034138

Kto jest online

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.


Polecamy

  

 

 

http://worldpc.pl/